Dark Light

Giới thiệu về TiviXiaomi.Com

Profile tivixiaomi.com 2021 Vi

Lịch sử phát triển

Tivixiaomi.com được thành lập từ 2018 là cửa hàng chuyên bán lẻ TV Xiaomi ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh

Tivixiaomi.com tập trung xây dựng dịch vụ khách hàng khác biệt với chất lượng vượt trội, phù hợp với văn hoá đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của công ty.

Tầm nhìn 2020

Tivixiaomi.com liên tục cải tiến mang đến cho Khách hàng trải nghiệm thú vị và hài lòng nhất dựa trên nền tảng văn hóa đặt Khách Hàng làm trọng tâm và Integrity.

Tivixiaomi.com mang đến cuộc sống sung túc cho nhân viên, lợi nhuận cao cho nhà đầu tư dài hạn và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng

Cam kết của Tivixiaomi.com

Tivixiaomi.com cam kết đặt KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.

Tivixiaomi.com cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc TÔN TRỌNG và CÔNG BẰNG.

Tivixiaomi.com cam kết mang đến cho quản lý: Một SÂN CHƠI công bằng để thi thố tài năng / Một cam kết cho một cuộc sống cá nhân SUNG TÚC / Một vị trí xã hội được người khác KÍNH NỂ.

Tivixiaomi.com cam kết mang đến cho các đối tác sự TÔN TRỌNG.

Tivixiaomi.com cam kết mang đến cho nhà đầu tư giá trị doanh nghiệp GIA TĂNG KHÔNG NGỪNG.

Tivixiaomi.com cam kết đóng góp cho cộng đồng thông qua việc tạo nhiều ngàn việc làm và đóng góp đầy đủ thuế cho ngân sách nhà nước

Hoạt Động Của Chúng Tôi

Tầm nhìn 2020

Lịch Sử Phát Triển

Bạn Muốn Tham Gia Với Chúng Tôi